26. 10. 2021,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Počet aktualit: 11 (z celkem 11 nalezených)

Zápis do mateřské školy

(08. 04. 2020)

Zápis do mateřské školy MŠ Pěnčín 62, příspěvková organizace

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a po dohodě se zřizovatelem OÚ Pěnčín 57 proběhne podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín 62 bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Žádosti pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v elektronické podobě

na stránkách MŠ Pěnčín 62, či OÚ Pěnčín 57

 

Termín dálkového zápisu proběhne od 2. května do 16. května 2021.

 

Registrační číslo dítěte bude zasláno na Vámi uvedený e-mail. Seznam přijatých dětí pod tímto registračním číslem bude nejpozději do 30 dnů zveřejněn na webu MŠ a vyvěšen na dveřích hlavního vchodu MŠ.

 

Podání žádosti:

 

podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (68zkwx7)
 • e-mailem s uznávaným el. podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
 • poštou na adresu MŠ Pěnčín 62, Bratříkov, 468 21 (doporučeně) 
 • osobně do rukou ředitelky školy – telefonicky si domluvit termín předání

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti

stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
 • kopie rodného listu
 • podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

 • potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte I Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii. Doložení řádného očkování dítěte § Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. § Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 Kritéria k přijímání dětí:

K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti zpravidla od tří let věku, s trvalým pobytem v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, dle kritérií o přijetí a kapacity MŠ:

 

1.     dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Pěnčín (dovršení pěti let k 31. 8. 2021)

2.     dítě, které dovršilo k 31. 8. 2021 věku tří let a má trvalé bydliště v obci Pěnčín. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově starších

3.     dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku tří let, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává, nebo se od 1. 9. 2021    vzdělávat bude (v rámci povinné předškolní docházky)

4.     dětí mladší tří let s trvalým pobytem v obci Pěnčín (není právní nárok na přijetí, přijímá se pouze při volné kapacitě MŠ)

5.     děti bez trvalého pobytu v obci Pěnčín

 

Hana Pešková, ředitelka MŠ

Vytisknout   

JSME ZAPOJENI V TĚCHTO PROJEKTECH

(06. 04. 2020)

Naše Mateřská škola je zapojena v těchto projektech:

Naše školička je pilná jako včelička - příloha ke stažení

Šablony II. - ICT v naší školce - příloha ke stažení

Projekt Děti na startu - příloha ke staženíProhlášení o přístupnosti stránek

(25. 10. 2019)

 
1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

2. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).
Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.Fotogalerie

(07. 08. 2014)
Vytisknout   

Aktivity a zájmové činnosti předškoláků pro rok 2021-2022

(26. 09. 2012)
Vytisknout   

Režim dne

(26. 09. 2012)

 

06.30- 08.00       příchod dětí, přivítání, volné hry

08.00- 08.40       řízené hry, ranní cvičení

08.40- 09.00       hygiena a svačina

09.00- 09.30       vzdělávací program dle ŠVP (zde se prolínají

                            všechny výchovy)

 

11.30- 12.15       hygiena, oběd, odchody dětí po obědě

12.15- 14.10       hygiena, převlékání do pyžamek, odpolední   

                           spánek či odpočinek
 

14.10- 14.30       hygiena a svačina

14.30 - 16.30      volné hry dětí ve třídách, za příznivého počasí
                           pobyt venku. Dbáme na častý pobyt dětí venku v okolí MŠ
                           nebo na školní zahradě.

Vytisknout   

O naší mateřské školce

(25. 09. 2012)


        Mateřská škola v Pěnčíně byla poprvé otevřena v roce 1983. Původně její kapacita poskytovala útočiště pro 50 dětí, to ale nestačilo potřebám naší obce a bylo nutné kapacitu navýšit. Proto v roce 2016 byl přistaven ke staré budově nový pavilon. Nyní je kapacita školky navýšena na 80 dětí a bývá zcela naplněna.

         Ve starší budově se nachází 2 třídy. V prvním patře třída zelená pro nejmenší dětičky. Součástí třídy je i prostorná ložnice na odpolední spánek. Děti se stravují ve třídě, jídlo sem posílají paní kuchařky z kuchyně malým výtahem. V přízemí jsou děti prostřední, které navštěvují třídu červenou. Tady již není ložnice, ale děti si chystají na odpolední odpočinek matrace v herně. I sem přiváží jídlo z kuchyně.

          Nový pavilon skýtá ve žluté třídě pohodlí našim předškolákům. I ti si na odpolední odpočinek dávají do herny na koberec matrace. Aby si zvykali na chod školní jídelny než půjdou do první třídy, chodí se stravovat právě tam. Mají tam svůj barevný koutek, kde jim určitě moc chutná.

V naší školce „Beruška“ se usídlili malí skřítkové, Pěnča Zelený, Pěnča Červený a Pěnča Žlutý s nimi teď děti v naší školce poznávají svět.

 

 

 

 

Vytisknout   

Jídelní lístek

(25. 09. 2012)

 

Aktuální jídelní lístek nyní najdete zde ...

Vytisknout   

Roční plán akcí

(25. 09. 2012)

 

Podzimní „strašidlení“ na Krásné říjen
Dopoledne v centru Babylon LBC
Zpívání u vánočního stromu
listopad
Vánoční dílničky s besídkou prosinec
Zimní olympiáda MŠ leden
Maškarní bál únor
Jarní dílničky březen
Návštěva ZOO v Liberci duben
Den ve školce s maminkou květen
Den dětí
Celodenní výlet MŠ

Hasičská soutěž „Soptík“
(z každé třídy jedno až dvě družstva)
Den ve školce s tatínkem

Rozloučení předškoláků se školkou
červen

Termíny všech akcí budou v předstihu prezentovány na webových
stránkách školy a na nástěnkách ve třídách.

 

Vytisknout   

Kolik u nás zaplatíte ?

(25. 09. 2012)
Vytisknout   

Kde nás najdete

(25. 09. 2012)

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace

Pěnčín 62
468 21 Bratříkov

709 826 43

e-mail : skolka.pencin @ volny.cz
e-mail školní jídelna:
jídelna.skolka @ pencin.cz

Webové stránky - www.pencin.cz/skolka

Telefon školní jídelna -  483 397 036
Telefon mateřská škola
- 483 390 487
Telefon ředitelka Hana Pešková
-
728 813 829

Třída "Berušky" 488 388 981
Třída "Mravenečci" 488 388 982
Třída "Pavoučci" 488 388 983

 

           

Mapa

Zvětšit mapu
Vytisknout   

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se