03. 07. 2020,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Počet aktualit: 12 (z celkem 12 nalezených)

Zápis do mateřské školy

(08. 04. 2020)

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a po dohodě se zřizovatelem OÚ Pěnčín 57 proběhne podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín 62 bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Žádosti pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v elektronické podobě
na stránkách MŠ Pěnčín 62, či OÚ Pěnčín 57
 
Termín dálkového zápisu proběhne od 5. května do 16. května 2020.

Registrační číslo dítěte bude zasláno na Vámi uvedený e-mail. Seznam přijatých dětí pod tímto registračním číslem bude nejpozději do 30 dnů zveřejněn na webu MŠ a vyvěšen na dveřích hlavního vchodu MŠ.
 
Podání žádosti:
 
podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (68zkwx7)
 • e-mailem s uznávaným el. podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
 • poštou na adresu MŠ Pěnčín 62, Bratříkov, 468 21 
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti
stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
 • podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat
 • čestné prohlášení o očkování dítěte (vzor najdete v dokumentech ke stažení na webu MŠ) s kopií očkovacího průkazu, kde bude zřetelné povinné očkování dítěte 
   

Kritéria k přijímání dětí:

K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti zpravidla od tří let věku, s trvalým pobytem v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, dle kritérií o přijetí a kapacity MŠ:
 
1.     dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Pěnčín
2.     dítě, které dovršilo k 31. 8. 2020 věku tří let a má trvalé bydliště v obci Pěnčín. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově starších
3.     dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku tří let, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává, nebo se od 1. 9. 2020    vzdělávat bude (v rámci povinné předškolní docházky)
4.     dětí mladší tří let s trvalým pobytem v obci Pěnčín (není právní nárok na přijetí, přijímá se pouze při volné kapacitě MŠ)
5.     děti bez trvalého pobytu v obci Pěnčín
 
 
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (kromě dětí, pro které je vzdělávání povinné).
 
 
                                                                                              Hana Pešková, ředitelka MŠ
Vytisknout   

JSME ZAPOJENI V TĚCHTO PROJEKTECH

(06. 04. 2020)

Naše Mateřská škola je zapojena v těchto projektech:

Naše školička je pilná jako včelička - příloha ke stažení

Šablony II. - ICT v naší školce - příloha ke stažení

Projekt Děti na startu - příloha ke staženíProhlášení o přístupnosti stránek

(25. 10. 2019)

 
1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

2. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).
Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.Fotogalerie

(07. 08. 2014)
Vytisknout   

Aktivity a zájmové kroužky předškoláků pro rok 2019-2020

(26. 09. 2012)

Aktivity předškoláků v roce 2019/2020:

 1. Kuchtík
  Příprava jídel podle jednoduchých receptur, seznamování s různými potravinami, jejich skupenstvím, vůní a chutí.

 2. Hra na flétnu
  Základy hry na flétnu zábavnou formou

 3. Předškoláček
  Zábavná hra na školu, plnění Kuliferdových pracovních listů

 4. Kouzelník
  Čáry a kouzla ve školce

 5. Logopedie
  spolupráce s paní logopedkou Mgr. Marií Štosovou náprava řeči
  (po dohodě s rodiči pro potřebné děti)

 6. Mimo činnost MŠ, v odpoledních hodinách
  Lyžování
  Po dohodě s rodiči bude zařazeno lyžování jako mimoškolní aktivita
  v odpoledních hodinách, s odjezdem od MŠ 

Vytisknout   

Režim dne

(26. 09. 2012)

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin !

06.30 - 08.00 příchod dětí, přivítání, volné hry
08.00 - 08.45 řízené hry, ranní cvičení (VD 1x týdně cvičí v tělocvičně ZŠ)
08.45 - 09.05 hygiena a svačina
09.05 - 09.45 vzdělávací program dle ŠVP (zde se prolínají všechny výchovy) 
09.45 - 11.30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (ven se nechodí pouze při silně mrazivém či deštivém počasí)
11.30 - 12.15 hygiena, oběd, odchody dětí po obědě
12.15 - 14.10 hygiena, převlékání do pyžamek, odpolední spánek (malé a prostřední děti)
12.15 - 12.45 hygiena a odpočinek (předškoláci)
12.45 - 14.10 odpolední zábavná a zájmová činnost pro předškoláky
14.10 - 14.30 hygiena a svačina
14.30 - 16.30 volné hry dětí, pobyt venku na školní zahradě, televizní pořady v MŠ nesledujeme, dbáme na častý pobyt  dětí venku v okolí MŠ nebo na školní zahradě, která je vybavena dřevěnými herními prvky - „Tomovy parky“

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vytisknout   

O naší mateřské školce

(25. 09. 2012)

 
Mateřská škola na Pěnčíně byla otevřena v roce 1983.

V roce 2016 byl ke stávající budově přistaven nový pavilon pro 26 dětí.
Celková kapacita mateřské školy je 80 dětí.

V 1.patře se scházejí Berušky - děti ve věku 3 - 4 roky. Jídlo je do třídy přivezeno výtahem, děti se stravují přímo ve třídě. K této třídě patří samostatná ložnice .

V přízemí jsou Mravenečci. I sem se jídlo přiváží z kuchyně a děti se stravují ve třídě. Po obědě si rozkládají na koberec matrace, na kterých po obědě odpočívají.

Nový pavilon navštěvují Pavoučci. V této třídě se děti nestravují, přecházejí do jídelny.
Tam se v době oběda setkávají s dětmi ze ZŠ.

I Pavoučci si po obědě rozkládají na koberec matrace, na kterých odpočívají.

Lůžkoviny má každé dítě ve vlastním boxu, označeném jeho značkou.

Při pobytu venku mohou děti hojně využívat rozlehlou zahradu, vybavenou velkým pískovištěm a herními prvky.
Množství lesů kolem umožňuje bohatý program pro vyžití dětí v přírodě.

Vytisknout   

Jídelní lístek

(25. 09. 2012)

 

Aktuální jídelní lístek nyní najdete zde ...

Vytisknout   

Roční plán akcí

(25. 09. 2012)

 

Podzimní „strašidlení“ na Krásné říjen
Dopoledne v centru Babylon LBC
Zpívání u vánočního stromu
listopad
Vánoční dílničky s besídkou prosinec
Zimní olympiáda MŠ leden
Maškarní bál únor
Jarní dílničky březen
Návštěva ZOO v Liberci duben
Den ve školce s maminkou květen
Den dětí
Celodenní výlet MŠ

Hasičská soutěž „Soptík“
(z každé třídy jedno až dvě družstva)
Den ve školce s tatínkem

Rozloučení předškoláků se školkou
červen

Termíny všech akcí budou v předstihu prezentovány na webových
stránkách školy a na nástěnkách ve třídách.

 

Vytisknout   

Zaměstnanci školy

(25. 09. 2012)
   
Mateřská škola:  
Ředitelka Hana Pešková
Vedoucí učitelka Andrea Dubská
   
1. patro - nejmenší děti (3 - 4 roky)
Učitelky v oddělení malých dětí - Berušky

Lucie Vavřínová
Dana Telecká

   
Žlutý pavilon -  prostřední a velké děti (5 - 6 let)
Učitelky v oddělení prostředních a velkých dětí - Pavoučci

Hana Hornová
Bc. Lucie Dostálová

   
Přízemí - prostřední (4 - 5 let)
Učitelky v oddělení prostředních a velkých dětí - Mravenečci
Pedagogický asistent: Lucie Bartůňková

Hana Pešková
Andrea Dubská
Mgr. Pavlína Doubravská

   
Školní jídelna:  
Vedoucí stravování Kamila Brožková
Hlavní kuchařka Eva Macháčková
Kuchařky Eva Strnádková
  Dana Beldová
  Anna Bejrová
 

   
Ostatní zaměstnanci:  
Domovnice Vladimíra Paldusová
Školnice + uklízečka Lenka Rathouská
Uklízečka Karolína Kuderová
Údržbář Miroslav Paldus
Uklizečky    Uklizečky

            

 

Vytisknout   

Kolik u nás zaplatíte ?

(25. 09. 2012)

Normy a ceny obědů od 1.1.2012

celodenní   30,- Kč

polodenní bez odp. svačin   24,- Kč
MŠ - 7 let odklad.děti   31,- Kč

Úplata  školného v MŠ Pěnčín 62 se platí:

- na účet číslo :   963864389 / 0800

  takto :   

do 15. 9. 2019……..1200,- Kč.

do 31. 1. 2020……....900,- Kč.

do 30. 4. 2020……....900,- Kč.

V případě zájmu můžete zaplatit i celkovou částku 3000,- Kč. na celý školní rok.
Prosím, napište do poznámek pro příjemce : ŠKOLNÉ
Platbu školného můžete platit i  v hotovosti k rukám paní ředitelky.

Stravné se platí bezhotovostně vždy 15. následující měsíc. Rodiče musí přinést potvrzení o založeném účtu  a mít na něm dostatečnou hotovost. Paní Brožková sumu vyúčtuje a zadá do příslušných bank.

Vytisknout   

Kde nás najdete

(25. 09. 2012)

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace

Pěnčín 62
468 21 Bratříkov

709 826 43

e-mail : skolka.pencin @ volny.cz
e-mail školní jídelna:
jídelna.skolka @ pencin.cz

Webové stránky - www.pencin.cz/skolka

Telefon školní jídelna -  483 397 036
Telefon mateřská škola
- 483 390 487
Telefon ředitelka Hana Pešková
-
728 813 829

Třída "Berušky" 488 388 981
Třída "Mravenečci" 488 388 982
Třída "Pavoučci" 488 388 983

 

           

Mapa

Zvětšit mapu
Vytisknout   

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se