02. 06. 2020,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Počet aktualit: 15 (z celkem 87 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-87 |

Výsledky příjmacího řízení pro školní rok 2020/2021

(25. 05. 2020)

Přijati:

201          202          204          205          206          207          208          2010          2011          2012          2014          2015         

2016        2017        2018        2019        2020        2021        2023        2025          2026          2027          2029          2030

Vytisknout   

Změna provozní doby

(20. 05. 2020)

Provoz MŠ od 25. 5. 2020 je z důvodu nespojování tříd pouze do 15.30 hodin.

Vytisknout   

Informace k obnovení provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

(20. 05. 2020)

Podmínkou zahájení provozu budou výrazná epidemiologická opatření, která vycházejí z metodik MŠMT a doporučení odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Bude prováděn ranní filtr.

 • Při prvním vstupu do MŠ zákonný zástupce dítěte vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v rodině a podpisem potvrdí, že si uvědomuje možná rizika v kontextu s osobami s rizikovými faktory (dítě, rodič, prarodič ve stejné domácnosti) –  Bez podepsání tohoto dokumentu nebude vstup dítěte do MŠ umožněn.
 • Pokud má dítě alergický kašel, či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení od lékaře.
 • Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do školky nedocházelo ke shromažďování osob.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba (vždy pouze jedna) se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, vyzvednutí dítěte) vždy v roušce a při vstupu použije dezinfekci na ruce umístěnou u vchodu.
 • Příchod a odchod dětí je organizován tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů.
 • Je zakázán vstup rodičů do pobytových prostor mateřské školy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (pedagogům je však vedením školy doporučeno používání ochranných pomůcek při jakémkoliv kontaktu s rodiči a jinými osobami).
 • Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Je zakázáno nošení vlastních hraček z domova.
 • Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…).
 • Každé dítě musí mít v košíku minimálně jednu čistou roušku (v uzavřeném igelitovém sáčku) k okamžitému použití v případě náhlého výskytu příznaků onemocnění v kolektivu dětí nebo u pedagogického pracovníka.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
 • Pro pobyt venku je využíván pouze areál MŠ. Bude vždy určen oddělený prostor pro jednotlivé třídy tak, aby se nekřížily. 
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány.
 • Pracovnice MŠ budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ desinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, vypínače, videozvonky, WC apod.)
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů,  používat se budou pouze uzavíratelné odpadkové koše. 
 • Provozní personál je proškolen a konkrétně poučen ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků, hygienických zásad a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Pokrmy vydává vždy pouze jedna určená osoba ve výdejních kuchyňkách, vždy bude mít na sobě pokrývku úst, nosu a jednorázové rukavice (děti se nyní samy neobsluhují).

 

          MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovnePrázdninový provoz

(20. 05. 2020)

Mateřská škola bude uzavřena od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020, v tuto dobu budou všichni zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Vytisknout   

Otevření MŠ

(15. 05. 2020)

Po dohodě se zřizovatelem budeme znovu otevírat mateřskou školu 25. 5. 2020 pro děti,

které se závazně přihlásily na e-mail MŠ. Budeme se na vás těšit. 

Vytisknout   

Další nápadníčky pro vaše dětičky

(13. 05. 2020)

Vážení rodiče,

v sekci "Dokumenty ke stažení" najdete další nápady pro zabavení  dětí v květnu a práci pro naše předškoláčky :)

Vytisknout   

Zábava a učení v době karantény

(21. 04. 2020)

V sekci: "Dokumenty ke stažení" najdete "Nápadník", kde je spoustu zábavy pro vaše děti :)

Vytisknout   

Doporučené aktivity pro předškoláky – březen

(28. 03. 2020)

Vážení rodiče,

v důsledku dočasného uzavření mateřské školy, jsme se rozhodli pro naše předškoláčky sestavit sborník doporučených aktivit, kterými je můžete během karantény zabavit a připravit na školní docházku.

Přejeme Vám hodně zdraví a klidu.

Brzy na viděnou J

Aktivity najdete v sekci soubory ke stažení. 

Seznam aktivit:

·         Čtení pohádek před spaním

·         Výroba záložky do knihy

·         Určování první a poslední slabiky

·         Vybarvování omalovánek a pracovní listy

·         Grafomotorická cvičení na uvolnění ruky

·         Počítání předmětů do 10

·         Poznávání základních barev

·         Určování geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

·         Procvičování prostorové orientace (nahoře, dole, vlevo, vpravo, vedle, před, za, pod)

·         Trénování kličky na botěŠkolné

(27. 03. 2020)

Vážení rodiče,

 

školné za měsíc březen bude poměrově poníženo. Dále pak do otevření MŠ bude školné 0,-Kč.

Kdo jste neplatil poslední částku neplaťte, kdo jste již zaplatil, dostanete zaplacenou částku zpět.

Vše bude vyúčtováno ke konci školního roku.

Přejeme vám všem hodně optimismu a pevné zdraví 

Vytisknout   

Zápis do 1. třídy

(27. 03. 2020)

Informace k zápisu do 1. třídy najdete na webu ZŠ Pěnčín - www.zspencin.cz

Vytisknout   

Roušky

(19. 03. 2020)

Vážení rodiče,

ve školce šijeme roušky a předáváme je na Obecní úřad, kdo by potřeboval, vyzvedněte si je tam. Postup použití roušky najdete ve fotogalerii.

Vytisknout   

Dočasné uzavření MŠ

(16. 03. 2020)

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem jsme se rozhodli od 17. 3. 2020 do odvolání uzavřít MŠ.

Reagujeme tímto na vzniklou situaci v našem státě v zájmu zdraví našich dětí, personálu i dalšího okolí.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení budeme vydávat

v úterý 17. 3. 2020 a ve středu 18. 3. 2020 v době od 9 - 12 hodin osobně či elektronicky.

Pro urychlení, prosím, pošlete e-mail se jménem dítěte a jeho rodným číslem na adresu:  skolka@pencin.cz

 

Mnohokrát děkujeme za spolupráci a pochopení, všem přejeme pevné zdraví. 

Vytisknout   

Zvýšená opatření- COVID - 19

(15. 03. 2020)

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnosti dětí, personálu i okolí jsme od pondělí 16. 3. 2020 nuceni zvýšit bezpečnostní opatření v MŠ.

Apelujeme na rodiče, aby se v době, kdy je vyhlášen nouzový stav v našem státě, předškolního vzdělávání účastnily pouze děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o ně. Před převzetím dítěte do MŠ budeme provádět ranní zdravotní filtr (měření tělesné teploty a sledování příznaků jakékoliv nemoci). Dítě, které bude vykazovat sebemenší známky onemocnění, nemůže být přijato do MŠ. V případě pochybností rozhodne dětský lékař. Dále budete ráno podepisovat čestné prohlášení, že dítě ani žádný blízký rodinný příslušník  nepobýval  v zahraničí.

Moc děkujeme za spolupráci a pochopení.COVID-19

(11. 03. 2020)

 

V Pěnčíně dne 11. 3. 2020

 

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k situaci v našem státě, doporučení MŠMT a po dohodě s našim zřizovatelem, omezujeme provoz MŠ. Žádáme rodiče, kteří mají možnost si ponechat děti doma, ať tak učiní. Dále pak nebudeme do odvolání přijímat do školky děti s příznaky jakékoliv nemoci   a děti, které byly v zahraničí (nebo  jejich blízcí rodinní příslušníci).

Děkujeme za pochopení.

 

Ivan Matějček                                                                                      Hana Pešková

starosta obce Pěnčín                                                                          ředitelka MŠ                                

 

                                                                                           

Vytisknout   

Zahraniční pobyt

(09. 03. 2020)

Vážení rodiče,

vzhledem k možným výjezdům do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID -19,

prosíme rodiče, aby jednali zodpovědně a po návratu z rizikových oblastí kontaktovali linku KHS

nebo svého ošetřujícího lékaře, který určí další postup.

Děkujeme.

Vytisknout   

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-87 |

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se