05. 03. 2021,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Kolik u nás zaplatíte ?

Normy a ceny obědů od 1.1.2012

celodenní   30,- Kč

polodenní bez odp. svačin   24,- Kč
MŠ - 7 let odklad.děti   31,- Kč

Úplata  školného v MŠ Pěnčín 62 se platí:

- na účet číslo :   963864389 / 0800

  takto :   

do 15. 09. 2019…....1200,- Kč.

Dále se pak od prosince  2020 bude platit zvýšené školné 400,-Kč./ měsíc

do 31. 01. 2020…....1200,- Kč.

do 30. 04. 2020…....1200,- Kč.

V případě zájmu můžete zaplatit i celkovou částku v roce 2021, tj. 2400,-Kč. Do kolonky pro příjemce, prosím napište: “ŠKOLNÉ“ a jméno svého dítěte. Platbu školného můžete platit i v hotovosti k rukám paní ředitelky.

Stravné se platí bezhotovostně vždy 15. následující měsíc. Rodiče musí přinést potvrzení o založeném účtu a mít na něm dostatečnou hotovost. Paní Brožková sumu vyúčtuje a zadá do příslušných bank.


Vytisknout úvodní stránka    

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se