24. 09. 2021,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Roční plán akcí

 

Podzimní „strašidlení“ na Krásné říjen
Dopoledne v centru Babylon LBC
Zpívání u vánočního stromu
listopad
Vánoční dílničky s besídkou prosinec
Zimní olympiáda MŠ leden
Maškarní bál únor
Jarní dílničky březen
Návštěva ZOO v Liberci duben
Den ve školce s maminkou květen
Den dětí
Celodenní výlet MŠ

Hasičská soutěž „Soptík“
(z každé třídy jedno až dvě družstva)
Den ve školce s tatínkem

Rozloučení předškoláků se školkou
červen

Termíny všech akcí budou v předstihu prezentovány na webových
stránkách školy a na nástěnkách ve třídách.

 


Vytisknout úvodní stránka    

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se