18. 10. 2019,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Zápis do mateřské školy

Po dohodě se zřizovatelem OÚ Pěnčín 57
proběhne podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín 62
dne 6.5.2019 ( v pondělí ) v budově MŠ Beruška od 8.30 do 13.00 hodin.

Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 1.4.2019 na Obecním úřadě Pěnčín či v MŠ .
Žádosti budou k dispozici také v elektronické podobě na stránkách MŠ či OÚ.

Kritéria k přijímání dětí:

K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti zpravidla od tří let věku, s trvalým pobytem v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, dle kritérií o přijetí a kapacity MŠ:

1.    dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Pěnčín
2.    dítě, které dovršilo 3 roky a má trvalé bydliště v obci Pěnčín.
       Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově starších
3.    dítě jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává, nebo se od 1. 9. 2019 vzdělávat bude
4.    dítě v posledním roce před zahájením školní docházky bez trvalého pobytu

Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení  § 50 zákona č. 258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví ( kromě dětí,
pro které je vzdělávání povinné).

Hana Pešková, ředitelka MŠ


Vytisknout úvodní stránka    

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se